Opravljena izobraževanja

Domov ~ Opravljena izobraževanja

Naštevam le nekatera:

 • specializantka integrativne psihoterapije (seznam specializantov – SINTA)
 • Certifikat iz transakcijske analize (TA 101) – enoletno izobraževanje pri dr. Milivojeviću
 • Certifikat iz Pozitivne discipline – usposabljanje pri mag. Prgiću
 • predavanje prenatalne in perinatalne psihologije “Me, the baby” (Katie Orosz)
 • Aktivacija svetovalnega procesa
 • Svetovalni intervju
 • Moč sedanjega trenutka
 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti v vrtcu
 • Strokovni posveti in srečanja (Strokovna srečanja svetovalnih delavcev, Čustvene in vedenjske težave v vrtcu in šoli, Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?, Osebne lastnosti in inovativnost, Kako prebuditi otroka v sebi, Šest klobukov razmišljanja (Edward de Bono), Komunikacija s starši itd.)
 • Razvoj jezikovnih in matematičnih veščin po metodi Montessori
 • Sodelovanje in vodenje v projektih: Spodbujanje porajajoče se pismenosti v vrtcu in program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
 • Sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva (sodelovala v raziskovalno-razvojnem projektu Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske in mlajše šolske otroke; sodelovala pri organizaciji v raziskovalno-razvojnem projektu Posodobitve norm vprašalnika o socialnem vedenju otrok)
 • Izvajala različna predavanja na temo uvajanja v vrtec, razvojne psihologije, procesa separacije in individualizacije, spodbudno okolje za otroka, spodbujanja govornih interakcij, porajajoče se pismenosti
 • Itd.